Elektroenerģija ir tikai organizēts zibens!

Elektriskais šoks un kā no tā izvairīties sadzīvē

Darbs ar elektrotehniku un elektroierīcēm mājas apstākļos var būt pilnīgi drošs, ja jūs esat veicis visus nepieciešamos piesardzības pasākumus gan pirms darba, gan darba laikā. Pirmais noteikums, lai novērstu elektrošoku, ir izslēgt elektrības padevi ierīcei, ap kuru strādājat. Bet tas, diemžēl, ne vienmēr ir tik vienkārši. Dažas mājās esošās lietas uztur sevī elektriskos lādiņu pat tad, kad tās ir atvienotas no tiešas elektriskās strāvas. Citiem projektiem, pie kuriem strādājat, ir nepieciešams izmantot elektrību nepārtraukti, tāpēc elektriskā šoka risks pastāv visu laiku, kamēr vien darbojaties. Tāpēc ir svarīgi zināt, kā pareizi izslēgt elektroierīces un to aprīkojumu, lai novērstu elektrisko šoku un maksimāli no tā izvairītos sadzīvē, kuru varat izjust pat tad, ja jūs nemaz nesaskaraties ar kādu no elektrības vadiem.

Pirmais, ko var darīt lietas labā, ir izslēgt elektrisko jaudu, izslēdzot barošanas bloku, kas nodrošina elektrību jūsu mājā. Tas parasti nozīmē nospiest atbilstošu slēdzi jūsu mājas servisa panelī (elektrības kastē). Ja jūs strādājat ar ierīci, kurai ir vads, atvienojiet kabeli, lai izslēgtu strāvu.

Vienmēr pārbaudiet jaudu pie ierīces vai iekārtas pēc tam, kad slēdži ir izslēgti. Izmantojiet bezkontakta sprieguma testētāju (vai citu elektrisko testētāju veidu), lai pārbaudītu ķēdes vadus un visus elektriskos kontaktus (visu, kas varētu vadīt elektrību) pirms pieskaršanās tiem. Piemēram, ja jums ir nepieciešams strādāt ar gaismas slēdzi, izslēdziet barošanu šī slēdža ķēdē, tikai tad uzmanīgi noņemiet slēdža uzlikas. Ar bezkontakta sprieguma testētāja zondi pieskarieties katrā slēdža terminālā un katra elektriskā vada lodziņā, lai pārliecinātos, ka neviens no tiem nav ar pievienotu spriegumu.

Darbojoties ar elektrotehniku un elektroierīcēm uzmanieties no kondensatoriem. Kondensatori ir kā baterijas, kuri uztur elektrisko jaudu paši sevī. Tie bieži vien ir atrodami dažādās ierīcēs un iekārtās, kuras izmanto motoru, piemēram, gaisa kondicionieri, ledusskapji, saldētavas un garāžas durvju atvērēji, kā arī mikroviļņu krāsnis. Kondensatori uzkrāj elektrību un palīdz motoriem uzsākt darbību. Diemžēl, kondensatori var veikt arī nāvējošu elektrības triecienu, pat tad, ja jauda vai ierīce, kurā tas atrodas, ir izslēgta. Nedarbojieties ap ierīcēm vai iekārtām, kas satur kondensatorus, ja vien jūs zināt, kā ar tiem apieties pēc visiem drošākajiem darba aizsardzības noteikumiem.

Vienmēr ir prātīgi izmantot rīkus ar izolāciju, kad veicat elektriskos darbus. Tā kā jūs jau esat atslēguši jaudas padeves ķēdi un pārbaudījuši strāvu pirms pieskaršanās vadiem, izmantot arī izolētus instrumentus var šķist mazliet par daudz drošības, bet uzskatiet to par tādu kā rezerves glābšanas izpletni, rezerves piesardzības pasākumu, kas galarezultātā nekad nenāks par ļaunu. Jūs nekad nevarat zināt, kad instruments varētu paslīdēt vai salūzt un veikt nejaušu kustību elektriskā savienojuma tuvumā. Izolēti instrumenti satur minimālu metāla koncentrācijas devu, lai novērstu šādas katastrofas. Ja jūs strādājat elektrības vadu vai iekārtu tuvumā atrodoties uz kāpnēm, tad visprātīgāk būs izmantot stikla šķiedras kāpnes nevis metāla. Vienmēr izmantojiet izolētus instrumentus ap baterijām, piemēram, auto akumulatoriem. Pieskaroties akumulatora kontaktiem ar metāla instrumentu tas faktiski var izkust jūsu rokās vai pat vēl sliktāk.